Fonduri nerambursabile 2017: Start Up Nation, POR, Diaspora Start-up si Romania Start-up Plus

Posted by:     Tags:  , , , ,     Posted date:  February 23, 2017  |  No comment
  1. Programul Start Up Nation

Executivul a publicat normele metodologice are programului Start-Up Nation, prin care se urmareste stimularea infiintarii de companii noi cu capital autohnton prin sprijin financiar.

Potrivit normelor metodologice aprobate de Guvernul Romaniei, pot beneficia de finantare de la bugetul statului in cadrul Programului societatile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) care indeplinesc cumulativ, la data completarii planului de afaceri online, urmatoarele criterii de eligibilitate:

Citeste mai multe aici.

2. Programul POR 2.2

Antreprenorii pot aplica pentru finantare in cadrul proiectului POR/102/2/2, aferent Axei prioritare 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatii de investitii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor. Proiectul este lansat de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.

Bugetul disponibil al acestui apel de proiecte este de 172,94 milioane euro, iar depunerea proiectelor este posibila in cele sapte regiuni de dezvoltare eligibile din tara, cu exceptia regiunii Bucuresti – Ilfov si a zonei Deltei Dunarii.

Vezi conditiile de eligibilitate pentru depunerea proiectelor.

3. POR Incubatoare

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) a publicat spre consultare publica, Ghidul Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitii 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – 2.1.B Incubatoare de afaceri.

Finantarea disponibila in cadrul acestei prioritati se adreseaza incubatoarelor de afaceri. Aceste structuri sunt constituite pentru sprijinirea firmelor nou infiintate si a celor cu un istoric scurt de functionare, pentru a furniza servicii suport de afaceri. Aceste activitati vor contribui la consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor, cu atat mai mult cu cat se va lua in considerare complexitatea serviciilor si capacitatea incubatoarelor de a furniza servicii specifice pentru IMM-uri.

Sunt eligibile investitiile ce se realizeaza intr-una din urmatoarele regiuni de dezvoltare: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru. Valoarea finantarii nerambursabile solicitate este de minimum 200.000 euro si maximum 7.000.000 euro.

Cititi mai multe aici.

4. POCU Romania Start-up Plus si Diaspora Start-up

Noul Minister al Dezvolarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene recunoaste, potrivit StartupCafe, ca nu a demarat inca evaluarea proiectelor depuse de organizatiile care vor sa devina administratori de granturi, pentru ca apoi sa poata sa fie incadrati in schemele de finantare si romanii care vor sa inceapa mici afaceri cu un ajutor de pana la 40.000 de euro, in liniile de finantare Romania Start-up Plus si Diaspora Start-up, din cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020.